Concurs pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată